Huisregels

Huishoudelijk reglement SmartFit

– Om een optimale begeleiding en beperkte groepsgrootte te kunnen garanderen, kunt u bij SmartFit alleen trainen op afspraak. Afspraken dienen bij verhindering zo spoedig mogelijk, maar  ten minste 24 uur van tevoren geannuleerd te worden.

– Tijdens de training dient u een handdoek en sportschoeisel, dat geschikt is voor binnen, mee te nemen.

– De kosten (bijdrage/lidmaatschapkosten) zullen middels een automatische incasso per bank of giro worden geïncasseerd.

– Aan het einde van de abonnementsperiode vindt automatisch verlenging plaats met dezelfde duur.

– Beëindiging van het abonnement dient schriftelijk of per email te gebeuren met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.

– Een gemiste training kan binnen de abonnementsperiode worden ingehaald.

– In geval van ziekte kan de abonnementsperiode worden opgeschort.

– SmartFit behoudt zich het recht voor om, in geval van calamiteiten, het trainingscentrum te sluiten met een maximum van 14 dagen per jaar (m.u.v. feestdagen), zonder restitutie van geld/contributie.

– SmartFit behoudt zich het recht voor de tarieven te verhogen, sporters ontvangen hierover schriftelijk bericht.

– SmartFit behoudt zich het recht voor een ieder de toegang tot het trainingscentrum te ontzeggen.

– SmartFit is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal en schade van of aan goederen van sporters/deelnemers.

– SmartFit is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van sporters/deelnemers.