Afspraken – Belgisch Park – s-Gravenhage
Header afbeelding

Belgisch Park

Bent u op zoek naar een fysiotherapeut? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwalitatieve en persoonlijke fysiotherapie en daarbij werken wij met effectieve behandelmethodes. Onze enthousiaste therapeuten staan graag voor u klaar.

Afspraken

Afspraak maken of vragen?

Als u een afspraak wilt maken, kunt u ons bellen op nummer 070-3540681. Ook kunt u via het tabblad “Inschrijven” in de linker kolom direct uw gegevens en uw (hulp)vraag aan ons bekend maken. Het voordeel is dat wij nog sneller en gerichter met uw behandeling kunnen beginnen.
Voor alle overige vragen kunt u via “Contact” met ons communiceren.

Directe Toegang Fysiotherapie. Wat betekent dat voor u?

Sinds 2008 heeft u géén verwijsbriefje nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer.

Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.

De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.

Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega’s, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

Fysiotherapie binnen het zorgstelsel

Vanaf 1 januari 2006 krijgt iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht dezelfde zorgverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg. Dit deel wordt het basispakket genoemd. Het basispakket is voor iedereen gelijk.

Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie: (1) fysiotherapie voor chronische patiënten (vraag uw fysiotherapeut) vanaf de 21e behandeling en (2) fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar (maximaal 9 behandelingen per indicatie per jaar of volledig bij chronische klachten).
Voor de overige patiënten wordt fysiotherapie in de meeste aanvullende verzekeringen vergoed. De aanvullende verzekering is niet verplicht. U kunt in dit overzicht nagaan hoe in uw aanvullende verzekering de vergoeding van fysiotherapie is geregeld. Dit overzicht geeft alleen inzicht in de vergoeding fysiotherapie. Dat is slechts één aspect uit het aanvullende pakket van een verzekeraar. Wij raden u dan ook aan om het volledige vergoedingenoverzicht van een aanvullende verzekering te bekijken, en bij uw keuze niet alleen af te gaan op de vergoeding van fysiotherapie en de hoogte van de premie.
Informatie over het nieuwe zorgstelsel, de basispremie, de eigen bijdrage, de zorgtoeslag en antwoord op veelgestelde vragen vindt u op www.denieuwezorgverzekering.nl

Vergoeding: natura of restitutie

Als uw verzekeraar een contract heeft met uw fysiotherapeut kunt u ervoor kiezen dat de verzekeraar de fysiotherapiekosten rechtstreeks aan de fysiotherapeut vergoedt. Dit wordt betaling in natura genoemd. U kunt ook kiezen voor restitutie: u ontvangt een factuur van uw fysiotherapeut en kunt deze (deels) bij uw verzekeraar declareren. Wanneer u kiest voor restitutie is de tarievenlijst van belang: u kunt zo controleren of en hoeveel u zelf moet bijbetalen. Prijzen tussen verschillende fysiotherapeuten kunt u vergelijken door ze bijvoorbeeld telefonisch op te vragen bij verschillende praktijken bij u in de buurt. Wanneer uw fysiotherapeut geen contract met uw verzekeraar heeft, dan ontvangt u zelf de factuur die u (deels) kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. De tarievenlijst is dan ook weer van belang.

Vrije tarieven; wat betekent dat voor u?

De overheid wil met een ‘vrije markt’ de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg versterken. Tot 2006 bepaalde de overheid de tarieven van een fysiotherapeutische behandeling. Nu bepalen fysiotherapeuten zelf hun tarief. Als een fysiotherapeut aantoonbaar betere service of kwaliteit levert, omdat hij registerfysiotherapeut is, dan kan er een hoger tarief gelden.

Bron: KNGF / www.fysiotherapie.nl

Als u een afspraak wil maken kunt u ons bellen op nummer 070-3540681. Ook kunt u via het tabblad “Inschrijven” in de linker kolom direct uw gegevens en uw (hulp)vraag aan ons bekend maken. Het voordeel is dat wij nog sneller en gerichter met uw behandeling kunnen beginnen.
Voor alle overige vragen kunt u via “Contact” met ons communiceren.

Tarieven

Geachte bezoeker van Praktijk “Belgisch Park”

Voor 2023 hebben wij met alle verzekeraars een contract afgesloten. De rekeningen van behandelingen, die deze maatschappijen vergoeden, worden direct naar de verzekeraar gestuurd. In alle andere gevallen ontvangt u van ons de nota. Als er onduidelijkheden zijn, vraag ons dan om een toelichting.

Tarieven praktijk “Belgisch Park”

Per 1 Januari 2023   ( deze bedragen worden binnenkort op deze plaats bekendgemaakt)

– Screening €18,12
– Intake en onderzoek na screening €39,85
– Intake en onderzoek na verwijzing €56,46

– Zitting fysiotherapie €40,50
– Zitting manuele therapie €53,57
– Lange zitting €59,94
– Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €71,98
– Toeslag voor uitbehandeling €16,80
– Telefonische zitting €40,50

– Verstrekte verband- en hulpmiddelen kostprijs
– Eenvoudige korte rapporten €49,50
– Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten €90,20
– Niet nagekomen (of te laat afgezegde) afspraak €40,50