Hygiene protocol tijdens corona

 

Vanaf 3 mei 2020 zijn wij weer open voor fysio- en manueeltherapeutische zorg.

Gedurende de afgelopen lock down hebben wij niet stil gezeten en hard gewerkt aan maatregelen ten behoeve van UW VEILIGHEID en dat van onze medewerkers.

SAMEN STERK TEGEN BESMETTING

Hieronder treft u de extra maatregelen die wij naast ons toch al strenge hygiëne protocol hebben ingevoerd:

  • Indien u grieperig/verkouden bent en/of u heeft keelpijn/kortademigheid/koorts dient u de afspraak te verzetten naar een later tijdstip.
  • Als u onverhoopt toch moet niezen of hoesten, doe dit dan in uw elleboog (bij ernstige klachten kunt u door onze medewerkers verzocht worden om de praktijk te verlaten).
  • Wij verzoeken u om, voordat u van huis gaat, grondig uw handen met zeep te wassen conform het protocol van het RIVM (https://handenwassen/RIVM ) en direkt na binnenkomst in onze praktijk de handen te reinigen met de desinfect (uit dispenser in wachtruimte) alvorens plaats te nemen in de wachtruimte.
  • 1,5 meter regel: Wij verzoeken u om in de gang en alle andere plekken binnen de praktijk andere patiënten of behandelaars te passeren op gepaste afstand. Geef elkaar de ruimte!
  • Gedurende behandelingen kunnen de medewerkers beschermend materiaal.
    Wij vragen hiervoor uw begrip.
  • Komt u a.u.b. op de afgesproken tijd en zoveel mogelijk alleen naar de praktijk. Het aantal zitplaatsenin de wachtruimte houden wij bewust beperkt!
  • Gelieve uw eigen handdoek mee te nemen.
VOOR UITLEG VAN DE SYMBOLEN KLIK OP DE AFBEELDING