Hervatting SmartFit vanaf 19 mei 2021

Beste SmartFit sporter,

Zoals u wellicht via de media heeft kunnen vernemen, worden wij per 19 mei a.s. in de gelegenheid

gesteld om u weer in onze trainingsruimte SmartFit welkom te heten.

Wij zijn hier uiteraard heel blij mee en u ook, gezien de vele begripvolle en positieve reacties

die wij in de afgelopen periode hebben mogen ontvangen. Wel zullen wij enkele, hopelijk tijdelijke,

aanpassingen moeten doorvoeren en vragen hiervoor uw begrip.

* Trainen zal alleen mogelijk zijn op afspraak.

* Maximaal 6 sporters per uur.

* Elke 30 minuten 3 sporters er in en 3 sporters er uit.

* Om de 1.5 meter te kunnen garanderen, zal bij elk “bezet” apparaat het apparaat ernaast “onbezet”

   moeten blijven.

* Er is geen gelegenheid om te douchen.

Wij verzoeken u dringend om:

* Voor uw komst, ons hygiëneprotocol en onze triagevragen zorgvuldig door te lezen.

* In trainingskleding naar de praktijk te komen.

* Na gebruik van een trainingsapparaat deze zorgvuldig met de aanwezige schoonmaakmiddelen te

   reinigen.

* De door ons aangebrachte loop markeringen in de trainingsruimte te volgen en de 1.5 meter

   afstand in acht te nemen.

* De adviezen en instructies van de aanwezige medewerker te volgen.

Verder willen wij u laten weten dat er in de trainingsruimte, naast de ventilatie via de te openen

deuren en ramen, ook een uitstekend mechanisch ventilatie systeem met onlangs geheel vernieuwde

filters aanwezig is.

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Veel trainingsplezier toegewenst door het SmartFit team.